PB171 (2018)

 • Taught in english/czech
 • 2 + 1 credits (colloquium) - home preparation supposed
 • Attendance - up to one unjustified absence
 • Defence - practical tasks + consultations
 • Contact: Zdeněk Matěj, xmatej@fi.muni.cz, B401

Content

 • Architecture of 8-bit controllers (PIC18 family).
 • Assembly language for target platform.
 • General purpose I/O.
 • Timers and interrupt handling.
 • EEPROM handling.
 • Applications of the analog-digital converter.
 • C language compiler for 8-bit platforms.
 • Using C language for target platform-
 • Controlling shift register.
 • Bus drivers: UART, SPI, I2C.
 • Advanced peripherals.
 • Semestral project.

Dokumentation

1. lecture

2. lecture

 • MPLAB + XC8
 • ++ Basic configuration PIC18f46k22|
#pragma config WDTEN = OFF
#pragma config FOSC = INTIO7
#pragma config MCLRE = EXTMCLR
#pragma config FCMEN = ON

++

 • I/O - TRISx, PORTx, LATx
 • Ex. 1 - rozblikejte LED diodu pomocí blokujícího čekání
 • Ex. 2 - vytvořte světelného hada
 • Ex. 3 - pomocí tlačítka řeště přepínání LEDek mezi dvěma stavy (použijte debouncing)
 • ++ Reseni|
void main(void) {
  char stav = 0;
  char stisknuto = 0;
  char smer = 1;
 
  init();
  LATD = 1;
 
  while(1){
 
 
 
    if (!PORTBbits.RB0){
      DelayMs(10);
      if (!PORTBbits.RB0){
       if (!stisknuto){
         if (stav == 0) stav = 1;
         else stav = 0;
         stisknuto = 1;
       }
      } else stisknuto = 0;
    }
 
 
    if (stav) LATD = 255;
    else LATD = 0;
 
 
    /*
    if (smer) LATD = LATD << 1;
    else LATD = LATD >> 1;
    DelayMs(200);
    DelayMs(200);
 
    if (LATD == 0b10000000) smer = 0;
    if (LATD == 1) smer = 1;
    */ 
  }
}

++

3. lecture

 • Timer0, 1, 2
 • HW a SW Debug
 • Ex. 1 - blink LED0 with TMR0 (TMR0IF)
 • Ex. 2 - blink LED1 with TMR1
 • Ex. 3 - blink LED2 with TMR2

4. lecture

 • Debug
 • Interrupts
 • Ex. 1 - blink LED0 with TMR0 with interrupt
 • Ex. 2 - blink LED1 with TMR1 with interrupt low
 • Ex. 3 - blink LED2 with TMR2 with interrupt high
 • Ex. 4 - change blikning frequencies with BUTTON and interrupt

5. lecture

6. lecture

 • ADC
 • DAC
 • Ex. 1: Pomocí POT0 ovládejte počet rozsvícených LED. Na maximum všechny na minimum žádná rozsvícena.
 • Ex. 2: Posílejte pomocí UART2 hodnoty načtené na potenciometrech POT0 a POT1.
 • Ex. 3: Podle nastavení potenciometru POT1 generujte výstupní napětí pomocí DAC.

7. lecture

 • PWM
 • Ex. 1: Pomocí TMR ovládejte intenzitu svitu LED diody (zhasnuto-rozsvíceno-zhasnuto…)
 • Ex. 2: Pomocí PWM modulu ovládejte intenzitu obdobně jako v Ex. 1
 • Ex. 3: Podle nastavení potenciometru POT1 generujte nastavujt eintenzitu svitu LED diody

8. lecture

 • Display
 • ++ Display.c|
/*
 *	LCD interface example
 *	Uses routines from delay.c
 *	This code will interface to a standard LCD controller
 *	like the Hitachi HD44780. It uses it in 4 bit mode, with
 *	the hardware connected as follows (the standard 14 pin
 *	LCD connector is used):
 *
 *	PORTC bits 0-3 are connected to the LCD data bits 4-7 (high nibble)
 *	PORTC bit 4 is connected to the LCD EN bit (enable)
 *	PORTC bit 5 is connected to the LCD RW input (register write)
 *	PORTC bit 6 is connected to the LCD RS input (register select)
 *
 *	To use these routines, set up the port I/O (TRISC) then
 *	call lcd_init(), then other routines as required.
 *
 */
 
#include <pic18.h>
//#include "delay18.h"
//#include "delays.h"
#include "simdelay.h"
 
#define DelayUs(x) {_delay(x);}
 
//static bit LCD_RS	@ ((unsigned)&PORTA*8+3);	// Register select
//#static bit LCD_EN	@ ((unsigned)&PORTA*8+5);	// Enable
//#static bit LCD_EN	@ ((unsigned)&PORTA*8+5);	// Enable
 
//#define LCD_EN LATCbits.RC4
//#define LCD_RW LATCbits.RC5
//#define LCD_RS LATCbits.RC6
 
volatile static int LCD_RS_flag;
 
//#define	LCD_STROBE	((LCD_EN = 1),(LCD_EN=1),(LCD_EN=0))
//
#define LCD_STROBE() { DelayUs(2); LATC |= 0x10; DelayUs(2); LATC = LATC & 0x0F; DelayUs(2); }
#define LCD_RS(x) {if(x == 1) LATC |= 0x40; else LATC &= 0x0F;}
 
//#define LCD_CHK() {LCD_RW = 1; LCD_RS = 0; DelayUs(2); LCD_STROBE() ; DelayUs(2); LCD_STROBE();LCD_RW = 0;DelayUs(2)}
 
/* 
 * write a byte to the LCD in 4 bit mode 
 */
void lcd_write(unsigned char c)
{
    LATC = (c >> 4);
    LCD_RS(LCD_RS_flag);
    LCD_STROBE();
    DelayUs(2);
 
    LATC = c & 0xF;
    LCD_RS(LCD_RS_flag);
    LCD_STROBE();
 
    DelayUs(50);
}
 
/*
 * 	Clear and home the LCD
 */
void lcd_clear(void)
{
	LCD_RS_flag = 0;	// write characters
	lcd_write(0x1);
	DelayMs(2);
}
 
/* 
 * write a byte to the LCD in 4 bit mode 
 */
#define lcd_putc(x) lcd_putchar(x)
#define lcd_putch(x) lcd_putchar(x)
 
void lcd_putchar(char s){
	LCD_RS_flag = 1;	// write characters
	lcd_write(s);
}
 
/* 
 * write a string of chars to the LCD 
 */ 
void lcd_puts(const char * s)
{
	LCD_RS_flag = 1;	// write characters
	while(*s){
		lcd_write(*s++);
 
    }
}
 
/*
void lcd_putsr(const rom char * s)
{
	LCD_RS_flag = 1;	// write characters
	while(*s){
		lcd_write(*s++);
    }
}
 */
 
/*
 * write byte (hex)
 */
void lcd_puthex(unsigned char i)
{
    unsigned char c;
	LCD_RS_flag = 1;	// write characters
 
    c = i >> 4;
    if (c>9) {
        lcd_write('A'-10+c);
    } else {
        lcd_write('0'+c);
    }
 
    c = i & 0x0F;
    if (c>9) {
        lcd_write('A'-10+c);
    } else {
        lcd_write('0'+c);
    }
 
 
}
 
/*
 * Go to the specified position
 */
void
lcd_goto(unsigned char pos)
{
	LCD_RS_flag = 0;
	lcd_write(0x80+pos);
}
 
/** 
 * initialise the LCD - put into 4 bit mode 
 *   4 bit mode, 2 lines
 */
void lcd_init(void)
{
	LCD_RS(0);	// write control bytes
  LCD_RS_flag = 0;
	DelayMs(60);	// power on delay
 
	LATC = 0x03;	// FN set 1
	LCD_STROBE();
	DelayMs(10);   
 
	LCD_STROBE();   // fn set 2
  DelayUs(50);
 
	LCD_STROBE();   // FN set 3
	DelayUs(50);
 
	LATC = 0x2;	// FN set #4 set 4 bit mode
	LCD_STROBE();
  DelayUs(50);
 
	lcd_write(0x29);	// 4 bit mode, 
 
	lcd_write(0x1D);	// int osc freq
  lcd_write(0x79);	// contrast set
  lcd_write(0x50);	// power / icon / contrast ctrl
  lcd_write(0x6C);	// follower control
 
	lcd_write(0x28);	// 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font, radkovani
	lcd_write(0x0E);	// display on, blink curson on
	lcd_write(0x01);	// entry mode set
	lcd_write(0x06);	// entry mode set
  return;
}
 
void lcd_init33(void)
{
  LCD_RS_flag = 0;
 	LCD_RS(0);	// write control bytes
 
	DelayMs(60);	// power on delay
 
	LATC = 0x03;	// FN set 1
	LCD_STROBE();
	DelayMs(10);
 
	LCD_STROBE();   // fn set 2
  DelayUs(50);
 
	LCD_STROBE();   // FN set 3
	DelayUs(50);
 
	LATC = 0x2;	// FN set #4 set 4 bit mode
	LCD_STROBE();
  DelayUs(50);
 
	lcd_write(0x29);	// 4 bit mode,
 
	//lcd_write(0x1D);	// int osc freq
	lcd_write(0x1F);	// int osc freq
 
  lcd_write(0x79);	// contrast set
	lcd_write(0x50 + 0x04);	// power / icon / contrast ctrl
  lcd_write(0x6E);	// follower control
 
	lcd_write(0x28);	// 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font, radkovani
	lcd_write(0x0f);	// display on, blink curson on
	lcd_write(0x01);	// clear
	lcd_write(0x06);	// cursor autoincrement
  return;
}

++

 • ++ Display.h |
/*
 *	LCD interface header file
 *	See lcd.c for more info
 */
 
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
 
extern void lcd_write(unsigned char);
 
/* Clear and home the LCD */
 
extern void lcd_clear(void);
 
/* write a string of characters to the LCD */
 
extern void lcd_puts(const char * s);
 
/* ... from static string */
//extern void lcd_putsr(const rom char * s);
 
/* Go to the specified position (second line starts at 40) */
 
extern void lcd_goto(unsigned char pos);
 
/* intialize the LCD - call before anything else */
 
extern void lcd_init(void);
 
/* intialize the LCD - 3.3V version */
 
extern void lcd_init33(void);
 
/* print a character */
 
extern void lcd_putchar(char s);
 
/* print a byte in hexa */
 
extern void lcd_puthex(unsigned char i);

++

 • Ex. 1 - vytvořte program kde na sipleji bude zobrazeno 4 radkove menu (s rolovanim) kde bude mozne mezi polozkami listovat pomoci tlacitek a oznacovat jednotlive polozky (radio button)
 • Ex. 2 - doplňte příklad 1 o možnou změnu intenzity podsvícení displeje pomocí potenciometru

9. lecture

 • SPI
 • I2C

10. lecture

 • Keyboard 4×4
 • Ex. 1 - načítejte znaky z maticové klávesnice 4×4 a načtený znak vypište na displej
 • Ex. 2 - vytvořte s pomocí maticové klávesnice 4×4 a displeje jednoduchou kalkulačku
 • Ex. 3 (bonus) - vytvořte program umožňující rozpoznávat na maticové klávesnici stisknuté dvě tlačítka současně a ty pak zobrazujte na displeji

11. lecture

Projekty

 • Mozer - akcni hra s displejem, potenciometry a LED
 • Katkin - binarni hodiny s letsim displejem a RTC
 • Benarova - IQRF virtualni seriova linka