Výuka PB170 - Seminář z konstrukce digitálních systémů

 • výuka bude ve dvou skupinách v místnosti A415
 • ukončení kolokvium - za projekt (s dokumentací)
 • dochazka nutná (povoleny 2 neomluvené absence)

1. cvičení

2. cvičení

 • boolovská algebra (axiomy, zákony… (De Morganův))
 • univerzálnost NANDu a NORu - úplnost
 • úplná normální konjunktivní/disjunktivní forma logické funkce
 • mapa logické funkce - Karnaghova mapa
 • half-adder, full-adder
 • half-adder from NANDs gate

3. cvičení

 • kombinační obvody
 • encoder 4-2
 • decoder 2-4
 • multiplexer / demultiplexer
 • komparator (2×2-bit)
 • základní zapojení 74HC00 - NAND + LED (uložit do šuplíků u stolů)
 • příklady Hades: ripple carry, bcd adder, mult 4×4 - Download
 • HW: 2×2 bits comparator with indicate bigger and lower outputs

4. cvičení

 • sekvenční obvody
 • RS obvod - konstrukce
 • zpětná vazba
 • rozdíl: flipflop - latch
 • jkff, srff, dff, tff, latch
 • příklad: zapojení DFF aby se choval jako TFF
 • čítače (za použití DFF)
 • čítač cyklický 100 - 010 - 001 - 100 - …
 • čítač kumulační (pevný modul řízený stavem) 0 - 1 - 11 - 111 - 1111 - 0 - 1 - ….
 • čítač binarni 0 - 1 - 10 - 11 - 100 - 101 - … (pomocí 2 nebo 4 jednotek)
 • aplikace čítačů: dělička hodin (triviální)

5. cvičení

 • sekvenční obvody - stavové automaty (Mealy, Moore)
 • kódování stavů
 • detekce signálu délky 3 (110)
 • počítání modulo 2 (nebo 3 - pomocí 3 flip-flop)
 • převod sériového signálu na paralelní (vstupy: serial-in, clock, shift; výstupy: 4-bity)
 • Homework: detektor delitelnosti čísla modulo 3 - schéma zapojení

6. cvičení

 • zapojení RS klopného obvodu s tlačítky s obvodem 7400
 • zapojení klopného obvodu pro přepínaní dvou stavů jedním tlačítkem (flip-flop)

7. cvičení

 • dokončení zapojení klopného obvodu flip-flop
 • úvod do prostředí Altera Quartus
 • základní popis, využití a vlastnosti FPGA

8. cvičení

9. cvičení

 • ukázka kitu a programování
 • sčítačka 2x 3b číslo ve Verilogu - kombinační logika
 • always blok - běžící světlo (1 LED)
always@(posedge CLK)
	begin
 
	if(!rst) 
		LEDS <= 8'b0;
 
	else if(div0)
		begin
 
			LEDS <= LEDS * 2 + (LEDS[17] ? 1'b0 : 1'b1) ;
 
		end
	end

10. cvičení

 • modul předděličky - zapsat další děličky pro více blikajících LED

Projekty 2017

 • Paral - PIR cidlo a citani lidi
 • Pecak - ridici obvod hodin
 • Kasaj - stopky (Verilog)

Projekty 2016

 • Hala - prace s grafickym displejem
 • Urban - stopky s log. obvody
 • Koniarik - efekty s RGB LEDs pres I2C
 • Cernaj - test postrehu (HEX)
 • Polak - soft core (12 bit slova)
 • Jakubik - hodiny na LCD
 • Lipcak - inteligentni sterac
 • Boksa - odpocitavaci citac