User Tools

Site Tools


pv198:vyuka

Výuka PV198 - Aplikace jednočipových počítačů (podzim 2016)

 • výuka bude probíhat v místnosti A415
 • pro zápočet a přípuštění ke kolokviu je nutné odevydat všechny příklady Exn (emailem na konci semestru)
 • ukončení kolokvium - závěrečný projekt (cca 2h)
 • dochazka nutná (povoleny 2 neomluvené absence)

Obsah kurzu

 • Úvod do vestavných systémů a aplikací jednočipových počítačů.
 • Programování v jazyce C pro JM AVR, základní vstupně/výstupní operace.
 • Práce s bargraphem, přepínači, tlačítky a posuvnými registry.
 • Sériová komunikace a sériový kanál na JM AVR ATmega128.
 • Sériová komunikace a sériový port na PC.
 • Práce s pamětí – FLASH, EEPROM, SRAM.
 • Textový LCD, opakování paměťový podsystém a sér. komunikace.
 • Textový LCD.
 • Podsystém přerušení.
 • Obsluha maticové klávesnice.
 • Watchdog a bezpečný návrh aplikací v jazyce C.
 • Analogově/číslicový převodník.
 • Řízení spotřeby JM (power management, sleep modes).

Dokumentace

Příklady

2. hodina
 • Example 01.01 LED
 • Example 01.02 LED
 • Example 01.03 pin I/O
 • Example 01.04 pin I/O

Ex1: Použijte vstupy PB6 a PB7 jako bitové vstupy pro ovládání chování programu (00,01,10,11). Na základě kombinace na vstupech PB6 a PB7 provádějte operace zapínání/vypínání led diod na vstupech PD0-7:

 • rotace led diod PD0 → PD7 → PD0,
 • rotace PD0 → PD3 a PD4 → PD7,
 • další dvě libovolné operace s led diodami pro zbývající bitové kombinace.
3. hodina

4. hodina

Ex2: Naprogramujte kalkulačku přes sériový terminál. Podporované funkce: +,-,*,/.

5. hodina

Ex3: Naprogramujte Karla (panáčka) ovladaného pomocí příkazů po sériové lince pro chůzi do včech směrů a pokládání cihel, přes které nemůže chodit.

6. hodina

Ex. : Pomocí hodnot z ADC předovníku nastavujte intenzitu svitu LED diod.

Ex4: Navrhněte program pro obsluhu přerušení sériové linky JM ATmega128. Vytvořte kruhové buffry pro příjem a vysílání znaků pod přerušením. Správnost funkce programu demonstrujte pomocí sériového terminálu na PC.

7. hodina
8. hodina
9. hodina
 • projeky
Projekty
 • Novacek - rotacni enkoder a menu s LCD displejem
 • Mach - bluetooth
 • Dlhopecek - GPS souradnice na displej
 • Struk - ethernet (teplomer)
 • nacteni presneho casu + RTC
 • Kubicek - POV na kolo
 • Stuchlik - generovani zvuku
 • Racek - inteligentni svetlo na kolo
 • Vanko - had
 • Dujava - ethernetovy teplomer
pv198/vyuka.txt · Last modified: 2017/11/28 15:09 by root