FI

LABORATOŘ

Laboratoř konstrukce a architektury číslicových systémů je určena pro výuku a vzdělávání v oblasti elektroniky a to od návrhu jednoduchých obvodů až po komplexní programování rozličných rodin mikroprocesorů. Laboratoř je tvořena jednou místností s dvanácti pracovními místy. Každé pracovní místo je vybaveno počítačem se všechmi potřebnými softwarovými nástroji, zdrojem stejnosměrného napájení, voltmetrem a osciloskopy. Dále je zde pracovní místo vybavené pájecí a odpájecí stanicí. Další vybavení laboratoře zahrnuje širokou škálu vzdělávacích kitů s různými typy mikroprocesorů, programovatelných polí (FPGA) a digitálních signálových procesorů (DSP). Část ze zařízení, která jsou k dispozici, lze nalézt v sekci VYBAVENÍ.

V současnosti je laboratoř hojně využívána pro výuku předmětů, které kombinují osvojení teoretických znalostí s praktickými ukázkami a cvičeními nebo jsou přímo založeny na dlouhodobých projektech. Laboratoř je studentům přístupná nejen během výuky, ale také v jejich volném čase.