PB170 - Seminář z konstrukce digitálních systémů

Požadavky na ukončení

  • předmět je ukončen kolokviem
  • předpokladem k úspěšnému ukončení je vypracování projektu / příkladu
  • projekt bude zadán během semestru
  • projekt bude obhajován a diskutován se cvičícími

Provozní informace

Účast na cvičeních: Na cvičeních je účast dle studijního řádu povinná. V předmětu PB170 je účast silně doporučená. M.j. je vnímána jako projev zájmu o studovanou problematiku a může mít vliv při závěrečném hodnocení.

V rámci samostudia je možnost pracovat na počítačích v laboratoři, přednost má však výuka a některé akademické aktivity, probíhající na půdě laboratoře.

Možnosti samostatné práce : Na webu L202 je k dispozici rozvrh obsazení laboratoře. V době, kdy je v laboratoři volno, je možno přijít a věnovat se samostudiu :o)

pb170/start.txt · Last modified: 2010/12/09 10:13 by xrerucha@FI.MUNI.CZ
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0