User Tools

Site Tools


pv198:vyuka

Výuka PV198 - Aplikace jednočipových počítačů (podzim 2016)

 • výuka bude probíhat v místnosti A415
 • pro zápočet a přípuštění ke kolokviu je nutné odevydat všechny příklady Exn (emailem na konci semestru)
 • ukončení kolokvium - závěrečný projekt (cca 2h)
 • dochazka nutná (povoleny 2 neomluvené absence)

Obsah kurzu

 • Úvod do vestavných systémů a aplikací jednočipových počítačů.
 • Programování v jazyce C pro JM AVR, základní vstupně/výstupní operace.
 • Práce s bargraphem, přepínači, tlačítky a posuvnými registry.
 • Sériová komunikace a sériový kanál na JM AVR ATmega128.
 • Sériová komunikace a sériový port na PC.
 • Práce s pamětí – FLASH, EEPROM, SRAM.
 • Textový LCD, opakování paměťový podsystém a sér. komunikace.
 • Textový LCD.
 • Podsystém přerušení.
 • Obsluha maticové klávesnice.
 • Watchdog a bezpečný návrh aplikací v jazyce C.
 • Analogově/číslicový převodník.
 • Řízení spotřeby JM (power management, sleep modes).

Dokumentace

Příklady

2. hodina
 • Example 01.01 LED
 • Example 01.02 LED
 • Example 01.03 pin I/O
 • Example 01.04 pin I/O

Ex1: Použijte vstupy PB6 a PB7 jako bitové vstupy pro ovládání chování programu (00,01,10,11). Na základě kombinace na vstupech PB6 a PB7 provádějte operace zapínání/vypínání led diod na vstupech PD0-7:

 • rotace led diod PD0 → PD7 → PD0,
 • rotace PD0 → PD3 a PD4 → PD7,
 • další dvě libovolné operace s led diodami pro zbývající bitové kombinace.
3. hodina
4. hodina

Ex2: Naprogramujte kalkulačku přes sériový terminál. Podporované funkce: +,-,*,/.

5. hodina
6. hodina

Ex3: Naprogramujte Karla (panáčka) ovladaného pomocí příkazů po sériové lince pro chůzi do včech směrů a pokládání cihel, přes které nemůže chodit.

7. hodina
8. hodina

Ex4: Navrhněte program pro obsluhu přerušení sériové linky JM ATmega128. Vytvořte kruhové buffry pro příjem a vysílání znaků pod přerušením. Správnost funkce programu demonstrujte pomocí sériového terminálu na PC.

9. hodina
10. hodina
11. hodina

Ex5: Navrhněte program pro výuku psaní všemi deseti. Formou hry bude ATmega128 zobrazovat náhodně znaky, které bude uživatel zadávat přes sériový port. Vestavěný obvod Watchdogu bude provádět měření času, který v případě úspěšného zmáčknutí bude vynulován. V opačném případě čas ubíhá dál do té doby než dojde k restartu obvodem Watchdogu.

12. hodina
 • projekt
pv198/vyuka.txt · Last modified: 2017/09/19 10:44 by root