FI

SOFTWARE

2012

Classificator

Po prvních pokusech s digitálním spektrometrickým řetězcem začal vznikat software pro zpracování dat s měnitelnými parametry v průběhu zpracovávání. Pro jeho vývoj byl zvolen nástroj Microsoft Visual Studio. Programovací jazyk C++ ve spojení s OpenGL umožňuje tvorbu vizualizace výsledků přímo při zpracování. Prvotní vzhled tohoto produktu je vyobrazen na obrázku AS. Vzhled si tento software zachoval i v novějších verzích. Přibylo ovšem mnoho dalších nastavení a funkcionality.

Aktuální verze software pro zpracování dat s názvem Classificator je zobrazena na obrázku AD. Tento SW byl vyvinut k několika účelům. Je možné jej po malé modifikaci použít pro vlastní algoritmus klasifikace částic.

Po nastavení parametrů a spuštění se nejprve načtou všechna vstupní data do paměti. Poté proběhnou první výpočty a spustí se vizualizace a vyhodnocovací algoritmus. Ve vizualizaci je zobrazeno několik částí důležitých pro zpracování a pro nastavení parametrů algoritmů. Je možné použít několik algoritmů pro zpracování současně a přepínat se mezi nimi. Zpracování pro vstupní data milionu impulzů z 8 bitového digitizéru a 100 vzorcích pro každý impuls poté trvá méně než jednu sekundu. Po každé změně nastavení se uloží výsledek rovnou do výstupního souboru. Načtená data je možné rovněž uložit do komprimovaného formátu. Tento formát je možné následně opět načíst. Urychlí se tím pomalejší načítání z mnoha malých souborů vygenerovaných digitizérem. Pomocí tohoto softwaru je možné zpracovávat data z náběžné i sestupné hrany.

Classificator Obr. 1 – Vizualizační software Classificator 2.0

Obrázek 1 ukazuje současný stav SW Classifikator pro experimentální měření, testování metod, nastavení aparatury a jednoduché separace do samostatných výstupních souborů. Separaci je možné provádět nastavením plochy nebo klikem myši do jednotlivých pozic ve výsledném grafu. Pomocí tohoto experimentálního software není možné měřit a přímo zpracovávat měření v reálném čase. Je možné jen offline načítat a zpracovávat naměřená data. Vznikl proto požadavek vypracovat software, který dokáže měřit data a ihned je vyhodnocovat.


Ke stažení zde. Vyžaduje OpenGL.